img
img
img
Donors


List of Donors who donated above Rs. 1000/- up to 31st March 2014

Sr.No Amount(Rs.) Name Of Donor Place
341 1100/- Kalptaru Kirana Store Ahmedabad
342 5000/- Keshar Packaging Surat
343 1800/- Govondbhai K Patel Visanagar
344 1100/- Kiritbhai Purohit Visanagar
345 1087/- Jay Madi Parivar Visanagar
346 2297/- Jay Madi Parivar Visanagar
347 1499/- Jay Madi Parivar Visanagar
348 1050/- Jay Madi Parivar Visanagar
349 1300/- Dhwani P Patel V V Nagar
350 1300/- Dhwani P Patel V V Nagar
351 4500/- Keshar Packaging Surat
352 21000/- Diwaliben Manilal Patel Piludara
353 2690/- Chandrikaben P Patel Visanagar
354 1311/- Khodabhai Patel Lalajipura
355 5000/- Umesh Goradhanbhai  
356 1450/- Jay Mataji ( Tin & Bardan ) Khodamali
357 2330/- Jay Mataji  
358 1000/- P M Patel V V Nagar
359 1300/- Jay Mataji  
360 2707/- Dhwani P Patel V V Nagar
361 5000/- Umeshbhai Gordhanbhai  
362 9355/- Bhadraben Gunvantbhai Chaudhari U.S.A.
363 6216/- Kantibhai Patel Chicago
364 3138/- Harshadbhai Parmar U.S.A.
365 6216/- Ilaben, Dipikaben, Ramaben etc. U.S.A.
366 7693/- Kalaben Patel U.S.A.
367 2462/- Rameshbhai Patel U.S.A.
368 1538/- Bhanuben Patel U.S.A.
369 1538-/ Hinaben Patel U.S.A.
370 1538/- Surekhaben Patel U.S.A.
371 1538/- Indiraben Patel U.S.A.
372 3138/- Manjuben Dahyabhai Patel U.S.A.
373 8030/- Nalinbhai Patel U.S.A.
374 1500/- P M Patel V V Nagar
375 4001/- Jay Mataji  
376 11000/- Jay Mataji  
377 75000/- Shree Karmvali Keshar Bhavani Chehar Mataji Khodamali
378 1892/- Gorad Sevak Parivar Gorad
379 3120/- Gorad Sevak Parivar Gorad
380 700/- Gorad Sevak Parivar Gorad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Address

  • 202, Chaitrangi Appt. Near Man Mandir Society,
  • Opp. Akhandanand Society,
  • Ahmedabad-380061

Contact Us  • Reg. No. : F/12699/Ahmedabad, Dated 23/11/2006