img
img
img
Donors


List of Donors who donated above Rs. 1000/- up to 31st March 2014

Sr.No Amount(Rs.) Name Of Donor Place
 
171. 1,700/- Prakash M.Patel V.V.Nagar
172. 1,000/- Manojbhai  Ahmedabad
173. 1,750/- Nileshbhai Visanagar
174. 1,001/- Mahila Mandal Khodamli
175. 2,551/- Libra Marketing Ahmedabad
176. 10,001/- Akash Alustruct V.V.Nagar
177. 6,800/- Motibhai Patel Gothada
178. 2,551/- Jay Mataji Jay Mataji
179. 14,850/- Jay Mataji Jay Mataji
190. 1,700/- Gokul Textiles Ahmedabad
191. 4,250/- K.B.Road Lines Mehsana
192. 1,120/- Jay Mataji Jay Mataji
193. 1,111/- R.H.Sadhu V.V.Nagar
194. 4,000/- Jay Mataji Jay Mataji
195. 5,100/- Jay Mataji Jay Mataji
196. 5,900/- Jay Mataji Jay Mataji
197. 4,649/- Mumbai Yuvak Mandal Mumbai
198. 2,709/- Jay Mataji Jay Mataji
199. 5,700/- Motibhai M Patel,Gothada Gothada
200. 1,265/- Jay Mataji Jay Mataji
201. 1,100/- Jay Mataji Jay Mataji
202. 2,001/- Chehar Cateres Mumbai
203. 1,399/- Mumbai Yuvak Mandal Mumbai
204. 1,000/- Kandarp Jayntkumar Pandya V.V.Nagar
205. 3,550/- Jay Mataji Jay Mataji
206. 4,461/25 Members of Trust(Rest amount of Kadi Panjrapole Work)
207. 1,100/- Kamalbhai Malpani ( Book-15 ) Anand Bharuch
208. 2,500/- Chandrakant Raval Surat
209. 1,500/- Hareshkumar Umiyasankar Raval Mumbai
210. 1,000/- Pappu Colorwala Ahmedabad
211. 4,576=25/- Keshar Parivar (Rest amount of Kali Chaudas)
212. 9,605/- Keshar Parivar for Nag Panchami
213. 3,251/- Nayanaben Sunilbhai Patel Ahmedabad
214. 2,900/- Nayanaben Sunilbhai Patel Ahmedabad
215. 11,000/- Pandya Jaimin Jayantbhai V V Nagar
216. 11,000/- Patel Vishnukumar Rambhai Ahmedabad
217. 1,251/- Shree Nagneshwari Amporoum Vadali
218. 1,501/- Joshi Subhadraben Ramanlal Khodamali
219. 1,001/- Patel Dhwani Prakashbhai V V Nagar
220. 10,000/- Bhopinbhai Ahmedabad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Address

  • 202, Chaitrangi Appt. Near Man Mandir Society,
  • Opp. Akhandanand Society,
  • Ahmedabad-380061

Contact Us  • Reg. No. : F/12699/Ahmedabad, Dated 23/11/2006