img
img
img
Donors


List of Donors who donated above Rs. 1000/- up to 31st March 2014

Sr.No Amount(Rs.) Name Of Donor Place
429 1740/- Jay Madi Parivar Visanagar
430 1800/- Jay Madi Parivar Visanagar
431 1010/- Jay Madi Parivar Visanagar
432 1000/- Jay Madi Parivar Visanagar
433 1214/- Jay Madi Parivar Visanaga
435 1120/- Jay Madi Parivar Visanagar
436 1089/- Jay Madi Parivar Visanagar
437 4120/- Jay Madi Parivar Visanagar
438 2600/- Jay Madi Parivar Visanagar
439 11520/- Jay Madi Parivar Visanagar
450 5250/- Jay Madi Parivar Visanagar
451 1926/- Jay Madi Parivar Visanagar
452 1867/- Jay Madi Parivar Visanagar
453 1111/- Jay Madi Parivar Visanagar
454 1172/- Jay Madi Parivar Visanagar
455 14333/- Jay Madi Parivar Visanagar
456 1224/- Jay Madi Parivar Visanagar
457 1168/- Jay Madi Parivar Visanagar
458 2078/- Jay Madi Parivar Visanagar
459 10098/- Jay Madi Parivar Visanagar
460 12070/- Jay Madi Parivar Visanagar
461 2900/- Jay Madi Parivar Visanagar
462 9500/- Jay Madi Parivar Visanagar
463 1000/- Jay Madi Parivar Visanagar
464 1194/- Jay Madi Parivar Visanagar
465 9450/- Jay Madi Parivar Visanagar
466 1168/- Jay Madi Parivar Visanagar
467 1000/- Jay Madi Parivar Visanagar
468 1143/- Jay Madi Parivar Visanagar
469 1177/- Jay Madi Parivar Visanagar
470 8710/- Jay Madi Parivar Visanagar
471 3393/- Jay Madi Parivar Visanagar
472 2950/- Jay Madi Parivar Visanagar
473 1146/- Jay Madi Parivar Visanagar
474 1680/- Jay Madi Parivar Visanagar
475 8200/- Jay Madi Parivar Visanagar
476 1400/- Jay Madi Parivar Visanagar
477 2000/- Jay Madi Parivar Visanagar
478 1400/- Jay Madi Parivar Visanagar
479 1200/- Jay Madi Parivar Visanagar
480 1381/- Jay Madi Parivar Visanagar
481 1008/- Jay Madi Parivar Visanagar
482 2550/- Jay Madi Parivar Visanagar
483 1407/- Jay Madi Parivar Visanagar
484 1400/- Jay Madi Parivar Visanagar
485 1400/- Jay Madi Parivar Visanagar
486 4676/- Jay Madi Parivar Visanagar
487 2114/- Jay Madi Parivar Visanagar
488 2000/- Jay Madi Parivar Visanagar
489 2617/- Jay Madi Parivar Visanagar
490 16590/- Jay Madi Parivar Visanagar
491 3600/- Jay Madi Parivar Visanagar
492 1300/- Jay Madi Parivar Visanagar
493 1200/- Jay Madi Parivar Visanagar
494 1318/- Jay Madi Parivar Visanagar
495 1000/- Jay Madi Parivar Visanagar
496 3520/- Jay Madi Parivar Visanagar
497 1600/- Jay Madi Parivar Visanagar
498 1600/- Jay Madi Parivar Visanagar
499 25000/- Raval Pradeep Kantilal Brahmpuri Hadol
500 25000/- Raval Sudhir Kantilal Brahmpuri Hadolr
501 25000/- Raval Nileshkumar Labhsankar Brahmpuri Hadolr
502 25000/- Raval Hitenkumar Mulsankar Brahmpuri Hadolr
503 2500/- Raval Naveenkumar Mulsankar Brahmpuri Hadolr
504 25000/- Raval Hitendrakumar Babulal Khodamali
505 25000/- Raval Rakeshkumar Babulal Khodamali
506 25000/- Raval Rohitkumar Natvarlal Khodamali
507 25000/- Raval Arunkumar Mulsankar Khodamali
508 25000/- Raval Manishkumar K. Khodamali
509 25000/- Pandya Jayeshkumar Bhikhalal Mhor
510 25000/- Pandya Natvarlal Chhaganlal Mhor
511 25000/- Pandya Rajendrakumar K. Mhor
512 25000/- Pandya Rohitkumar Ramanlal Mhor
513 15000/- Pandya Tarunkumar Chandulal Dobhada
514 15000/- Pandya Tarunkumar Chandulal Dobhada
515 25111/- Late Raval Vasudev Punjiram Khodamali
516 11000/- Raval Vishnubhai Amartlal Chadap
517 11000/- Patel Shravan Sunilbhai Ahmedabad
518 3111/- Patel Dipikaben Amitbhai U.S.A.
519 9362/- Patel Heenaben Naveenbhai U.S.A.
520 2501/- Patel Rameshbhai U.S.A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Address

  • 202, Chaitrangi Appt. Near Man Mandir Society,
  • Opp. Akhandanand Society,
  • Ahmedabad-380061

Contact Us  • Reg. No. : F/12699/Ahmedabad, Dated 23/11/2006